Slimme meter


slimme energiemeterslimme meter

De overheid wil in heel Nederland alle elektriciteits- en gasmeters vervangen door ‘slimme energiemeters’. Het zou energiebesparend werken omdat we meer inzicht in de verbruikte energie krijgen en kostenbesparend zijn omdat er geen meteropnemer meer langs de deur hoeft. Belangrijker is misschien wel dat slimme meters onderdeel worden van het snel veranderende en steeds slimmere energienetwerk.
Klik hier om de Slimme meter aan te vragen bij Liander.

 

Wat is een slimme energiemeter?

Een slimme energiemeter ziet er niet heel anders uit dan andere meters en meet, net als een domme meter, elektriciteits- en gasverbruik. Hij werkt digitaal en heeft geen draaischijf meer zoals de bekende ferrarismeter. Hij registreert zowel de gebruikte elektriciteit als de teruggeleverde stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen. Het slimme zit hem in de communicatiemogelijkheden van de meter. Je kunt hem meestal koppelen aan een energieverbruiksmeter en zo je verbruik op je computer inzichtelijk maken. Je energiemaatschappij kan de meter op afstand aflezen. Afsluiten op afstand is ook mogelijk.

 

Het slimme energienetwerk

De slimme meter maakt deel uit van het slimme energienetwerk. Deze naam is bedacht voor het modernere energienetwerk waar we langzamerhand op overgaan. Vroeger kwam energie uit een paar grote kolen-, gas- en kerncentrales. Dat was heel overzichtelijk. Ook de vraag was vrij stabiel en men kon de productie van de centrales daar goed op aanpassen. Nu, en in de toekomst nog meer, komt de energie veel meer van kleinschalige wispelturige bronnen als windmolens en zonnepanelen en levert de consument zelf ook stroom. De vraag naar elektriciteit zal steeds groter worden door warmtepompen en elektrische auto’s. Netbeheerders moeten vraag en aanbod van al die energiestromen zo efficiënt mogelijk op elkaar afstemmen zodat er zo weinig mogelijk energie verloren gaat en er geen overbodige kosten gemaakt worden. Vandaar de naam ‘het slimme energienetwerk’ of ‘the smart grid’.

Dit vraagt ook wat van de consument. Waarschijnlijk zal de stroomprijs meer gaan schommelen en zal van jou verwacht worden dat je je elektrische auto oplaadt als er overcapaciteit is en zal de stroom duurder zijn als het aanbod van wind- en zonne-energie laag is. De slimme meter kan hier een belangrijke schakel in worden.

 

Iedereen aan de slimme meter

Met lichte dwang is de overheid vanaf januari 2012 bezig alle meters te vervangen door slimme meters. In de eerste plannen werd de slimme meter zelfs verplicht en kon je bij weigering tot 6 maanden in de cel belanden maar daar stak de eerste kamer gelukkig een stokje voor. De uitrol neemt jaren in beslag. Men verwacht dat eind 2013 een half miljoen huishoudens met een slimme meter op het energienetwerk zijn aangesloten. Als je niet zo lang wilt wachten kun je je netbeheerder vragen om er eerder een te plaatsen. De meter kost inclusief plaatsen maximaal 71,40 Euro. Klik hier om de Slimme meter aan te vragen bij Liander.

 

Voordelen slimme energiemeter

Met een slimme meter krijg je beter inzicht in je energieverbruik en de kosten. De overheid hoopt dat je daardoor eerder energie gaat besparen.

Je hoeft geen meterstanden meer door te geven, dat doet de meter zelf. Een verhuizing wordt hierdoor ook gemakkelijker.

Andere (toekomstige) mogelijkheden zijn het koppelen met ‘slimme’ apparaten die b.v. aangaan als de stroom goedkoop is en analyse/besparingsadvies/begeleiding van je stroomleverancier.

Het meten is nauwkeuriger, je zult niet meer geconfronteerd worden met onverwachte rekeningen achteraf.

Efficiënter gebruik van het energienet. Energiemaatschappijen kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen door meetgegevens van slimme meters, verwachte opbrengst van zonne- en windenergie, weersvoorspelling e.d. met elkaar te combineren. Dat voorkomt onnodige investeringen en overproductie en het stroomnet kan efficiënter gebruikt worden. Apparaten zullen ook ‘slimmer’ worden zodat een wasmachine b.v. pas gaat wassen als het stroomaanbod groot en de prijs dus laag is.

Als je zonnepanelen hebt laat de slimme meter afzonderlijk zien hoeveel stroom je terug levert aan het net. Een ‘gewone’ meter met draaischijf laat alleen het resultaat van geleverde en afgenomen stroom samen zien.

Bron: praktischduurzaam