Subsidies voor bedrijven en ondernemingen


 

Investeringsregelingen voor bedrijven

Ga je als bedrijf, met of onder subsidie, zonnepanelen aanschaffen dan denkt de fiscus met je mee. Kijk altijd eerst op de website van de belastingdienst voor de laatste stand van zaken.

  • EIA: Energie Investering Aftrek
    De EIA is bedacht om de aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen te stimuleren. Ook het gebruik van zonnepanelen valt onder de EIA. Als bedrijf mag je 41,5% van de investering aftrekken van de fiscale winst.
  • KIA: Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
    Deze maatregel kent een paar voorwaarden. Maar in principe ondersteunt de KIA je investering in zonnepanelen. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) wordt mede bepaald door het bedrag dat je totaal hebt geïnvesteerd in een boekjaar.
  • TWA: Tijdelijke Willekeurige Afschrijving
    Dit is een tijdelijke regeling. In het investeringsjaar mag je 50% afschrijven en het restant later, verdeeld over één of meerdere jaren. Je mag dus in 2 jaar 100% van je investering in zonnepanelen afschrijven.

 

Voor bedrijven bestaat een aparte zonnepanelen
subsidie 2013: de SDE+ subsidieregeling (Stimulering Duurzame Energieproductie.

 

SDE+ regeling: subsidie zonnepanelen

In de SDE+-regelingen van 2011 en 2012 was er al subsidie voor zonnepanelen. Die lijn word voortgezet in de SDE+ 2013 regeling. De inschrijving voor de SDE+ regeling 2013 start op 4 april.

SDE+ is bedoeld voor bedrijven. De goedkoopste vormen van duurzame energie krijgen subsidie, om zo 20% duurzame energie op te wekken in 2020. Particulieren komen pas in aanmerking voor deze subsidie als ze meer dan 15.000 Wattpiek produceren, oftewel de opbrengst van ongeveer 80 zonnepanelen. In de praktijk betekent dit een investering van enkele tienduizenden euro´s.
De SDE+ subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en duurzame energie. De compensatie wordt verstrekt aan de producent van duurzame energie.

Berekening subsidie PV-panelen systemen

De subsidie voor zonnepanelen wordt berekend per geproduceerde kilowattuur elektriciteit of per kubieke meter gas. De hoogte van de subsidie wordt als volgt berekend:
Een productie-installatie krijgt een beschikking met daarop een basisbedrag subsidie. Dit basisbedrag blijft tijdens de gehele periode waarover subsidie wordt verstrekt hetzelfde en staat voor de totale kosten van de installatie per KWh.
Een producent heeft ook ieder jaar inkomsten door de verkoop van elektriciteit of gas. Daarom wordt de gemiddelde prijs voor elektriciteit of gas van het subsidie-basisbedrag afgetrokken.
De hoogte van de subsidie varieert ieder jaar dus met de hoogte van de energieprijs. Stijgt de energieprijs dan is minder subsidie nodig. Omgekeerd: daalt de energieprijs, dan zal extra subsidie nodig zijn.

Zonnepanelen subsidie 2013: de eisen

De eisen voor SDE+subsidie, ook voor zonnepanelen, worden in 2013 aangescherpt. Zo krijgen producenten in 2013 voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal € 0,07 per kWh voor elektriciteit uit bijvoorbeeld zonnepanelen.
De regeling wordt in fases opengesteld. Door de verscherping van de regels kan er meer duurzame energie worden geproduceerd voor hetzelfde subsidiebedrag. Het budget gaat omhoog van 1,7 miljard (2012) naar 3 miljard euro.

Voorwaarden voor subsidie zonnepanelen SDE 2013

* De productie-installatie moet nieuw zijn, en mag nog niet in gebruik zijn op het
moment van aanvraag.
* Alle relevante milieu- en bouwvergunningen moeten aanwezig zijn.
* Levering van de duurzame energie moet plaatsvinden aan het openbare net.

De subsidie wordt in fasen ingevoerd. De subsidiebedragen nemen toe naarmate de aanvraag in een latere fase ingediend wordt. Maar de kans op subsidie is in een eerdere fase groter, omdat het subsidiebudget uitgeput kan raken.
De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de productiecategorie en kan per jaar verschillen. De subsidie is gekoppeld aan de energieprijs en andere factoren. Elk jaar wordt de subsidie opnieuw vastgesteld. De subsidie wordt doorgaans verleend voor een periode van 12 of 15 jaar.
Aanvragen kunnen worden ingediend bij Agentschap NL. Dit is het uitvoeringsorgaan van de overheid , verantwoordelijk voor de uitvoering van veel subsidieregelingen. Agentschap NL beslist op de SDE-aanvraag in volgorde van ontvangst. Meer weten over zonnepanelen subsidie voor bedrijven? Ga naar de website van de Rijksoverheid.

Bron: www.hoe-koop-ik.nl